Các bước nạp tiền

568E Pay

568E Pay đem đến cho quý khách hàng sự tiện dụng và đơn giản khi thanh toán cho tất cả các dịch vụ của 568PLAY thông qua đồng EXu chung.

Giới thiệu EXu

EXu là đơn vị tiền trung gian để chuyển tiền thành tiền ingame.

Giới thiệu EPoint

EPoint là điểm tích lũy dùng cho 1 số dịch vụ của 568E.

Dễ sử dụng và an toàn

Dễ dàng trong việc quản lý tài khoản và tuyệt đối an toàn.
Đăng nhập ở bên phải hoặc tạo tài khoản miễn phí.